Dětská skupina Hnízdečko

Bezpečné a láskyplné hnízdo
pro děti i pro rodiče.

Našim cílem je vytvořit dětem bezpečné místo, kde učení je radost a respekt není cizí slovo. Kde se děti mohou pohybovat svobodně v rámci pravidel, na kterých se domluví s tetami. Kde dospěláci jsou parťáci, nikoliv strašáci a kde chyba je vítaným prvkem a žádnou prohrou.

Zároveň chceme pomoci rodičům (maminkám i tatínkům), aby se mohli vrátit naplno do zaměstnání a také zlepšit nabídku služeb péče o dítě v okolí Neuměřic. 

Projekty jsou podporovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Registrační číslo projektu Dětská skupina Hnízdečko: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017461

Registrační číslo projektu Dětská skupina Hnízdečko 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017463

Cílem obou projektů je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi a zároveň poskytnutí rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

solidarity

Individuální přístup

boy-4

Malé skupinky
dětí

playtime

Podpora samostatnosti a rozvoje

playground

Příjemné prostory

Naše dětské skupiny

Místo, kde se děti učí nezávisle na sobě, spolu a od sebe navzájem.

Třída s kapacitou 12 dětí ve věku 18 – 36 měsíců, u kterých se počítá, že ještě nosí pleny a mohou být od maminky pryč jen na pár dní v týdnu.

Třída s kapacitou 12 dětí ve věku 3 – 6 let, kteří se před výletem z hnízda do školy učí všem potřebným dovednostem.

Naše skupiny jsou zapojeny do programu ZAČÍT SPOLU, který spojuje myšlenky a praktické zkušenosti M. Montessori, J. A. Komenského, Daltonského plánu, Johna Dewera, Carla Rogerse a dalších.

Jak to u nás probíhá

Učíme děti samostatnosti a respektu ke druhým.

Možnost volby

Dítě si vybírá, co bude v určený čas dělat a za svým rozhodnutím se učí stát.

Společná zodpovědnost

Děti si společně s vyučujícím vytvářejí pravidla, která společně dodržují.

Vnímání souvislostí

Jednotlivá témata, která jsou uvedena v plánu výchovy a péče se prolínají všemi aktivitami nabízených v centrech. Dítě se učí poznávat téma různými cestami a v kontextu. Vnímá svět jako celek.

Vzájemné spolupráce

Odpolední program probíhá spojením obou tříd. Starší se učí starat se o mladší a mladší zase spolupráci se staršími.

Společné plánování

Děti si vybírají, na kterých aktivitách budou pracovat a mají možnost podílet se na jejich plánování.

Akce pro rodiče i děti

Je kladen důraz na úzkou spolupráci s rodiči – pravidelné schůzky o pokroku dítěte, široká nabídka vzdělávacích seminářů, veřejné akce určené pro rodiče s dětmi i okolí. 

Zažij školku na vlastní kůži

Pokud si nejste jistí, jak vaše dítě školku zvládne nebo chcete na vlastní kůži zažít, jak ve školce probíhá den, přihlašte se na některý termín akce ZAŽIJ ŠKOLKU.

Kde najdete DS Hnízdečko

Naleznete nás na adrese: Neuměřice 85, Olovnice

Cesta autem

U dětské skupiny není dobrá možnost parkování. Před budovou je místo pro dva automobily. Dalších pět parkovacích míst je u dětského hřiště, které je vzdálené cca 1 minutu chůze od budovy. Další možnost parkování je v přilehlých ulicích.
Proto prosím jezděte s dětmi s časovým předstihem.

Cesta autobusem

Do Neuměřic jezdí autobus č.612 na dvě zastávky:

  • Neuměřice rozcestí (pět minut dospěláckou chůzí k DS)
  • Neuměřice přijímací stanice (dvě minuty dospěláckou chůzí k DS).
    U druhé zastávky se nacházejí Potraviny.

Cesta vlakem

Dvě minuty chůze se nachází vlaková zastávka Neuměřice, kam jezdí tyto přímé vlaky:

  • OS 9704 (směr Kralupy-Louny),
  • OS 9728 (Kralupy-Slaný).

Jak to u nás vypadá

Přejít na začátek