Jak probíhá den v Hnízděčku

...a další odpovědi na otázky, které vás možná napadnou

Na jaká centra aktivit se děti mohou těšit

Domácnost

Účelem je starat se o své prostředí a děti zapojit do domácích prací. Děti mají k dispozici kuchyňské náčiní v jejich velikosti, sušák na prádlo, úklidový vozík aj.

Výtvarný ateliér

Slouží k výtvarným činnostem (malování, stříhání, modelování, lepení, barvení) nebo i rukodělným, které slouží k výzdobě dětské skupiny a jejího vnitřního i vnějšího prostředí.

Dramatika

Místo, kde si děti hrají “na něco”. Mají tedy k dispozici maňásky, kostýmy, obchůdek, domeček pro panenky, dílnu atd.

Kniha a písmena

V tomto úseku se děti setkávají s knihami, různými formami písmen (z různého materiálu). Knihy jsou pravidelně měněny dle aktuálního tématu a ročního období. Je to také místo, kde mohou odpočívat. 

Společenská místnost

V této části místnosti se budeme s dětmi pravidelně scházet na ranní a hodnotící kruh. Také zde přes den děti najdou koutek pohybu a následně na něj dáme matrace na odpočinek.

Manipulační a stolní hry

Toto centrum pomáhá dětem v trénování vytrvalosti, koncentrace, jemné motoriky, rozšiřování slovní zásoby, poznání daného tématu z různých úhlů-velikost, manipulace, struktura, dále prostorové cítění.

Pokusy a objevy

Centrum, kde budeme postupem času chovat zvířátko a starat se o něj, dále budeme zkoumat různé předměty a jejich funkčnost jako je lupa, mikroskop, kapátka, odměrky, váhy aj.

Voda a písek

Místo, kde probíhají senzitivní hry – barevná rýže, voda, písek, slané těsto, kynetický písek. 

Kostky a doprava

Centrum sloužící k stavění kostek, silnic, drah, poznávání zvířat, dopravních značek a pravidel silniční dopravy. Děti zde poznávají rozličné kostky (pěnové, dřevěné, plastové), které jim pomáhají v prostorové představivosti, předmatematické výchově, uspokojení potřeby řazení a jemné motorice.

Denní program

Upravuje dle individuálních potřeb dětí. V odpoledních hodinách se Sovičky spojují s mladší třídou Kolibříků, aby se od sebe navzájem učili.
7:00 - 8:15 příchod dětí, ranní úkol s rodiči, volné činnosti v centrech aktivit
8:15 - 8:30 ranní kruh, pohybové aktivity, zdravotní cviky, seznámení s tématem
8:30 - 9:00 činnosti v centrech aktivit - plánovaná nabídka dle PVP
9:00 - 9:15 hodnotící kruh, sebereflexe dětí
9:15 - 10:00 průběžná dopolední svačina, úklid, příprava na pobyt venku
10:00 - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 12:30 příprava na odpočinek a odchod dětí po dopolední docházce
12:30 - 14:00 odpočinek (čtení nebo poslech pohádky, relaxace, spánek),klidové činnosti u stolečku
14:00 - 14:45 průběžná odpolední svačina
15:00 - 17:00 rozvojové aktivity, volná hra, individuální činnosti, vyzvedávání dětí

Co dětem s sebou zabalit

Uvnitř:

 • plátěná taška či pytlík (nikoliv igelitka), kde má dítě kompletní náhradní oblečení
 • 2x spodní prádlo,
 • 1x punčocháče,
 • 2x páry ponožek,
 • 1x pohodlné oblečení (tepláky/kraťasy/sukýnka/legíny),
 • 2x triko,
 • 1x balík plen s ostatními potřebami na přebalování (je-li potřeba), 
 • 1x pyžamo (je-li potřeba)
 • 1x bačkůrky (ne pantofle nebo crocsy)
 • 1x holínky

Ven:

 • 1x pláštěnka, 
 • 1x mikina,
 • 1x bunda (dle počasí),
 • 1x baťůžek (doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem) s náhradním oblečením (spodní prádlo, tepláky nebo punčocháče, ponožky) a kapesníky,
 • 1x láhev na pití

Adaptační proces

Pozvolný přechod a zvykání na školku s pomocí rodiče je u nás samozřejmostí

Rodiče první den přichází s dětmi a tráví s nimi celé dopoledne ve školce (od 8:15 do 12 hodin). Poznávají všechny tety, program, pomůcky, prostředí, denní režim. Snaží se být spíše v pozadí a pozorovat. Některým dětem pomáhá, když se takto strávené dopoledne opakuje týden nebo čtrnáct dní. Někomu naopak více prospívá, když si jeden den vyzkouší a druhý den již v půlce programu maminka či tatínek odchází. Plně respektujeme, že každé dítě je jiné a vše probíhá domluvou mezi rodiči i tetami.

Co je program Začít spolu?

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti předškolního a mladšího školního věku od roku 1994.

V současné době uplatňuje metodiku programu více než 150 mateřských škol a 80 základních škol. Program je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ISSA (International Step by Step Association) a jeho myšlenky jsou uplatňovány ve více jak 30ti zemích světa.

Činnosti probíhají v tzv. centrech aktivit. Ty se vztahují k tématu, na kterém děti v daném období pracují. Jsou připravené tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti, respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí. 

Další časté dotazy

Mohu se přijít podívat, jak prostředí vypadá?

ANO! Buď se můžete zúčastnit akce ZAŽIJ ŠKOLKU, kde zažijete program dětské skupiny na vlastní kůži nebo si domluvíte individuální prohlídku i s vaším dítětem na emailu luciez@dshnizdecko.cz nebo na telefonu 778 474 852 s Lucií Zamrazilovou. 

Jak je to s individuálním vzděláváním?

Dítě navštěvující dětskou skupinu se musí při dovršení věku 5 let přihlásit k tzv. individuálnímu vzdělávání ve své spádové školce. Ta ho následně vyzve k ukázání jeho dovedností a znalostí (většinou v podzimních měsících).
Každá školka má svá pravidla trochu jinak, je dobré si u té své, vše zjistit v září.

Musí být dítě bez plen?

U Kolibříků se počítá s tím, že dítě ještě pleny nosit bude a že na jejich odstranění budou tety i rodiče pracovat společně.
Sovičky by již měly kamarádit s nočníkem nebo záchodem.

Je potřeba mít dítě očkované?

Ano, je to jedno z kritérií přijetí do dětské skupiny Hnízdečko a Hnízdečko 2. Dítě by mělo být podrobeno stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Mohu do školky přihlásit dítě se specifickými potřebami?

Bohužel, v tuto chvíli nejsme schopni zabezpečit péči s ohledem na personální, provozní a technické podmínky.

Jak probíhá spolupráce s rodičem?

Rodiče jsou zváni na pravidelné schůzky, které probíhají jednou za čtvrt roku, kde se dozvídají o pokrocích a společně s personálem se radí ohledně dalších kroků dítěte. 

Mohu dítě dát do dětské skupiny jen na pár hodin?

Ano, dítě může v dětské skupině strávit jen půl den tzn. 2-4 hodiny. Den i čas je na Vás a na volné kapacitě, kterou Vám můžeme nabídnout.

Kolik stojí služba za péči o dítě a stravné?

Aktuální ceník služby najdete zde. Stravné je účtováno na základě skutečné docházky dítěte.

Přejít na začátek