Kontakty

Adresa

Neuměřice č.p. 85, 273 36, Olovnice

Telefon

+420 737 802 200

E-mail

info@dshnizdecko.cz

Ve školce jsme pro vás

Každý všední den 7:00 – 17:00
kromě státních svátků a dvou týdnů školkových prázdnin (první týden v červenci a druhý týden v srpnu)

Poskytovatel:

DS Hnízdečko z.s.,
U stadionu 1680, 274 01 Slaný

IČO: 17281997
číslo účtu: 2402247662/2010

Projekty jsou podporovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Registrační číslo projektu Dětská skupina Hnízdečko: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017461

Registrační číslo projektu Dětská skupina Hnízdečko 2: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017463

Cílem obou projektů je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi a zároveň poskytnutí rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

Přejít na začátek